Pris uden moms |  Pris med moms

Vi er stolte af at være kåret til Gazelle igen i 2018

Tak til jer kære kunder uden jer kunne Badgeland ikke kalde sig Børsen Gazellevinder i 2018

Gazellepris Badgeland A/S har nu for andet år i træk modtaget Børsens Gazellepris 2018 som uddeles til Danske virksomheder med særlig høj vækst. 

Hvad er en gazelle?
En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultate


Som de skriver på Børsen

Kriterier til regnskabsaflæggelse (regnskabsperiode):Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssig stor vækst.

Kriterier til omsætning (bruttoresultat):Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Tilsvarende hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Kriterier til vækst:Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

Kriterier til primær drift: Det primære resultat må godt være negativt ét år, men summen af den primære drift over de fire år skal være positiv.