Pris uden moms |  Pris med moms

Danske Bank Lean

Danske bank logo

Glade lean smiley magneter

 

Vi har efterhånden brugt Badgeland en del gange i Danske Bank, og det var da også gennem en intern anbefaling, at vores afdeling blev opmærksom på Badgeland og deres spændende produkter.

Vi havde brug for et firma, der kunne reagere hurtigt og sammen med os udvikle et nyt produkt. Badgeland hjalp os med at føre vores idé ud i livet, og trods en meget kort deadline formåede Badgeland, gennem en god forståelse for vores behov og idé, at levere et yderst tilfredsstillende resultat. Grundprincippet i LEAN er løbende at arbejde med forbedringer, da ingen proces er perfekt, og derfor kan forbedres.

Vi skulle have lavet en intern LEAN-tavle til 45 afdelinger i Danske Bank Region Jylland Midt. Tavlen har til formål at vise udviklingen indenfor udvalgte fokusområder. Vi bruger tavlen til at få et overblik over, om vi når de budgetterede mål. En whiteboard/LEAN-magnettavle er et særdeles effektivt redskab til at give vores medarbejdere overblik over, hvordan afdelingen klarer sig. De forskellige sjove magneter er virkelig gode til at visualisere, hvordan udviklingen er indenfor hvert fokusområde.

På tavlen kan man rykke rundt med forskelligfarvede runde smiley-magneter og andre firkantede magneter lavet specielt til vores behov. Vi takker for et yderst godt samarbejde og vores nye LEAN tavler. Danske Bank 

 

Gå til vores lean / Smiley magneter